http://spanjetaxatie.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/423602showcase.jpglink
http://spanjetaxatie.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/513278showcase_1.jpglink
http://spanjetaxatie.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/452894showcase3.jpglink
http://spanjetaxatie.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/896323showcase4.jpglink
Disclaimer
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie onjuist of onvolledig is. Aan de verstrekte informatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

BoMakelaars/SpanjeTaxatie.com is niet verantwoordelijk voor directe en/of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de site. Het gebruiken en verspreiden van de informatie, het gebruiken van de links naar andere sites en het downloaden van gegevens geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

De door BoMakelaars/SpanjeTaxatie.com verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend informatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Alle diensten en werkzaamheden worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht, gesloten met de BoMakelaars/SpanjeTaxatie.com. Daarop zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.

De website van BoMakelaars/SpanjeTaxatie.com is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met van toepassing zijnde wetten en regelingen is niet toegestaan.